Monday, October 20, 2014

Projektová konference: On the Relationships Between Skills, Schooling and Labor Market Outcomes

V září 2014 se v rámci projektu uskutečnila mezinárodní odborná konference. Na konferenci byly prezentovány jak dokončované a probíhající projektové výzkumy, tak výzkumy zahraničních vědců v dané oblasti. Podrobnosti o konferenci zde.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.