Wednesday, October 5, 2016

Výsledky výzkumu CLoSE v médiích: Výběr ZŠ se stává normou, děti s horším rodinným zázemím to znevýhodňuje

Výběr ZŠ se stává normou, děti s horším rodinným zázemím to znevýhodňuje
novinky.cz | 4.10.2016 | Rubrika: Věda a školy | Strana: 0 | Autor: fš | Téma: Ostatní

Rodiče, kteří mají možnost, základní školu pro své děti vybírají. Výběr školy se stává normou a to zvýhodňuje děti s lepším rodinným zázemím. Vyplývá to z výzkumu odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jehož výsledky jsou součástí publikace Spravedlivý start. Ta získala ocenění České asociace pedagogického výzkumu.

Název „Spravedlivý start“ naopak poukazuje na jeho absenci, na nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Kniha se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a přechodu ze školky na základní školu.Školka může vyrovnávat handicapy
Předškolnímu vzdělávání se podle odborníků v ČR nevěnuje v tomto kontextu dostatečná pozornost. Přitom výzkumné studie ukazují, že má nejvyšší potenciál vyrovnávat handicapy, které si dítě přináší do života.

Průzkum, kterého se v roce 2014 zúčastnily více než dva tisíce rodičů předškoláků, zjistil, že ve větších obcích je výběr školy normou.Longitudinální studie CLoSE (Czech Longitudinal Study of Education) realizovaná v rámci projektu Grantové agentury ČR Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání, která je zaměřena na studium vzdělanostních nerovností, se pokusila tento nedostatek alespoň částečně nahradit.

Odlišnosti mezi ZŠ
Děti mají přednost při přijímání na spádové školy podle místa bydliště, ale rodiče je mohou přihlásit na jakoukoli jinou ZŠ. Přijetí záleží na volné kapacitě. Základní školy nabízejí například jazykové nebo matematické zaměření, rozšířenou výuku uměleckých předmětů nebo alternativní přístup. Liší se mezi sebou i běžné základní školy bez speciálního zaměření.

Průzkum, kterého se v roce 2014 zúčastnily více než dva tisíce rodičů předškoláků, zjistil, že ve větších obcích je výběr školy normou. Jiné je to v obcích do pěti tisíc obyvatel, které mají zpravidla jen jednu školu a volba jiné by pro rodiče znamenala nutnost dojíždění. Špatnou dostupností jiné školy byla omezena čtvrtina rodičů.

Autoři za vybíráním vhodné školy vidí nepřímý tlak okolí. Nastává třeba při kontaktu s rodiči stejně starých dětí, kde se volba školy stává otázkou kvality rodičovství.

Rodiče chtějí právo výběru
Školu častěji vybírají rodiče, kteří mají alespoň maturitu. Rozdíl mezi středním a vysokoškolským vzděláním už není výrazný. Děti, jejichž rodiče mají nižší než maturitní vzdělání, mají poloviční šanci, že pro ně budou rodiče školu vybírat. Kvůli tomu možnost výběru školy znevýhodňuje děti s horším rodinným zázemím, plyne z výzkumu.

Samotní rodiče výběr školy i diferenciaci základních škol většinou podporují. „Domnívají se, že by měli mít právo vybrat si školu pro své dítě a že rozdělování dětí dle kognitivních schopností zajišťuje kvalitní vzdělávání,“ uvedli autoři výzkumu.

Nereálnost návratu povinných spádových obvodů
Autoři doporučují, aby se upozorňovalo na nevýhody, které volba školy i pro děti ze vzdělanějších rodin přináší. Uznávají také, že návrat k povinným spádovým obvodům, které byly v době komunismu, není reálný.

Vzdělávací systém by ale podle nich měl být navržen tak, aby udržoval společenskou soudržnost.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.