Wednesday, August 2, 2017

Gender unemployment gaps in the EU: blame the family

Alena Bičáková ve svém empirickém článku publikovaném v časopise IZA Journal of European Labor Studies ukazuje, že věci se nedějí jen tak, ale že spolu souvisí. A že třeba souvisí nastavení mateřské a rodičovské s tím, jak velké jsou rozdíly mezi mírou nezaměstnanosti mužů a žen. Abstract: There are considerable differences in gender unemployment gaps across the EU. We use labor force survey data on 21 countries to perform a series of data decompositions and show that the cross-country variation in gender unemployment gaps is primarily driven by the differences in female labor force participation behavior after childbirth, namely, the family leave duration and the subsequent attachment of women to the labor force. Further, in countries where a high share of women permanently withdraw from the labor force after childbirth, the size of gender differences in unemployment strongly correlates with the Eurobarometer measure of perceived overall gender discrimination. Can War Foster Cooperation?

Vědecký článek Michala Bauera a kol. ve špičkovém žurnálu Journal of Economic Perspectives  skvěle analyticky shrnuje existující výzkumy na toto téma. Abstract: In this article, we discuss and synthesize a rapidly growing body of research based on a wealth of new data from which a consistent finding has emerged: people exposed to war violence tend to behave more cooperatively after war. We show the range of cases where this holds true and persists, even many years after war. 


Comparing decisions under compound risk and ambiguity: The importance of cognitive skills

Článek Sashy Prokoshevy ve velmi solidním časopise Journal of Behavioral and Experimental Economics je důležitým příspěvkem ve vlně empirických výzkumů experimentální ekonomie. Abstract: I investigate the relationship between attitudes towards ambiguity and the ability to reduce compound risks. The evidence from an experiment on adolescents shows that patterns identified in the previous literature are susceptible to experimental implementation and the characteristics of the subjects. Cognitive skills and the way lotteries are presented affect reduction of compound risks differently to ambiguity neutrality.It’s good to be first: Order bias in reading and citing NBER Working Papers

Nový vědecký článek Patricka Gaulé a kol. v prestižním The Review of Economics and Statistics ukazuje, jak i drobnosti ovlivňují lidské rozhodování a jak zdánlivé drobnosti spolu s pozorností a dovednostmi mohou ovlivnit výsledky. Abstract: When choices are made from ordered lists, individuals can exhibit biases toward selecting certain options as a result of the ordering. We examine this phenomenon in the context of consumer response to the ordering of economics papers in an e-mail announcement issued by the NBER. 


The impact of high-stakes school admission exams on study achievements: quasi-experimental evidence from Slovakia

Vědecký článek Miroslavy Federičové a Daniela Münicha z CERGE-EI otištěný v Journal of Population Economics se zabývá dopady konkurečních přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia na vzdělávací výsledky žáků (v důsledku přípravy na zkoušky). Unikátní empirický výzkum umožnila reforma přijímacích zkoušek na Slovensku, díky které bylo možno sledovat reakci žáků na změnu. Abstract: We explore whether and to what extent the presence of high-stakes admission exams to selective schools affects student achievement, presumably through more intensive study effort. Our identification strategy exploits a quasi-experimental feature of a reform in Slovakia that shifted the school grade during which high-stakes exams are taken by 1 year. 

Wednesday, October 19, 2016

Nová zásadní monografie projektu: Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti od Jany Strakové

Publikace (ke stažení zde) Jany Strakové Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru.


Wednesday, October 5, 2016

Výsledky výzkumu CLoSE v médiích: Výběr ZŠ se stává normou, děti s horším rodinným zázemím to znevýhodňuje

Výběr ZŠ se stává normou, děti s horším rodinným zázemím to znevýhodňuje
novinky.cz | 4.10.2016 | Rubrika: Věda a školy | Strana: 0 | Autor: fš | Téma: Ostatní

Rodiče, kteří mají možnost, základní školu pro své děti vybírají. Výběr školy se stává normou a to zvýhodňuje děti s lepším rodinným zázemím. Vyplývá to z výzkumu odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jehož výsledky jsou součástí publikace Spravedlivý start. Ta získala ocenění České asociace pedagogického výzkumu.

Název „Spravedlivý start“ naopak poukazuje na jeho absenci, na nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Kniha se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a přechodu ze školky na základní školu.